Meist

SA Innove e-pood pakub erinevat õppevara hariduslike erivajadustega (HEV) lastele.

HEV õpilaste õppe korralduses lähtume kaasava hariduse põhimõttest, mille oluliseks osaks on ka õpilastele jõukohane õppevara.

Kuni 2005. aastani põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastav õppevara sisuliselt puudus. Mitmete Euroopa Liidu projektide toel koostati aastatel 2005-2014 mahukas valik sellist õppevara ning loodi portaal hev.edu.ee.

Euroopa Liidu programmide elluviimisest saadud kogemuse edasiseks rakendamiseks on SA Innove võtnud oma ülesandeks HEV-õppevara arendamist ja väljaandmist jätkata.

Kuna käesoleva aastani finantseeriti HEV-õppevara koostamist ja väljaandmist Euroopa Sotsiaalfondist, oli võimalik seda ka tasuta jagada. Õppevara saab jätkuvalt tasuta alla laadida portaalist www.hev.edu.ee kuid alates 1. juunist saab õppematerjale paberkandjal tellida sümboolse tasu eest siinsest e-poest. Trükitud HEV-õppevara hinnaks on toote omahind. Kogu õppevara müügist saadav tulu suunatakse puuduoleva HEV-õppevara arendamiseks ning olemasolevate tööraamatute kordustrükkide tellimiseks.